24 d’octubre 2011

Pau Casals

El 24 d'octubre de 1971, avui fa quaranta anys, Pau Casals (1876-1973) va rebre a Nova York la Medalla de la Pau de les Nacions Unides (ONU). Era un reconeixement a la seva trajectòria en favor de la justícia i de la dignitat humanes. En l'avinentesa, el pedagog, director i compositor musical del Vendrell va adreçar als assistents un breu discurs (vídeo), del qual es va fer famosa la frase 'I am a Catalan'. Va ser la primera vegada que es feia servir el català a l'assemblea general de l'ONU.Aquell mateix dia, Casals va tornar a agafar el violoncel després de molt de temps per interpretar el 'Cant dels ocells' (vídeo) i estrenar l'Himne a les Nacions Unides, que li havia encarregat el secretari general, U Thant, i que des d'aleshores és l'himne oficiós de l'ONU.